شبکه روبویونیک

← Back to Categories

زبان برنامه نویسی اسکرچ ویژه کودکان و مبتدیان است تا به سادگی با مفاهیم برنامه نویسی آشنا شوند و پای به دنیای مدرن و هوشمند بگزارند. آموزش های برنامه نویسی اسکرچ با زبان بسیار ساده به گونه ای تهیه شده است تا بدون هیچ پیش نیازی بتوانید با سرعت بازی و نرم افزار هایی که دوست دارید را بسازید